Bảo hiểm nhân thọ là gì? Các loại hình bảo hiểm nhân...

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Các loại hình bảo hiểm nhân thọ ?

1094
0

I. Bảo hiểm nhân thọ là gì?
Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa kinh tế-xã hội sâu sắc và giá trị nhân văn cao cả. Người tham gia bảo hiểm sẽ đóng những khoản phí định kỳ trong một thời gian thỏa thuận trước vào một quỹ lớn do công ty bảo hiểm quản lí và công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả một khoản tiền trong hợp đồng bảo hiểm khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm hoặc có sự kiện rủi ro xảy ra đối với người được bảo hiểm.
Bảo hiểm nhân thọ được hiểu như sự đảm bảo , bảo vệ tài chính của khách hàng trước rủi ro, cũng là một kênh tiết kiệm thông minh. Là kênh duy nhất có đầy đủ các yếu tố: bảo vệ tài chính, tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn và quỹ giáo dục cho con cái.
II. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ
1. Theo phương thức tham gia bảo hiểm
a) Bảo hiểm cá nhân: Là loại bảo hiểm theo hình thức tham gia bảo hiểm là cá nhân riêng biệt. Cá nhân tự nguyện tham gia một hay nhiều hợp đồng khác nhau. Với sản phẩm này người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn những gói bảo hiểm kèm các sản phẩm bổ sung cho người thân, gia đình trên cùng một hợp đồng.
b) Bảo hiểm nhóm: Là loại bảo hiểm theo hình thức tham gia bảo hiểm tập thể có kèm danh sách cá nhân là người được bảo hiểm.
2. Theo mức độ rủi ro
a) Bảo hiểm trong trường hợp tử vong: Là loại hình phổ biến nhất trong bảo hiểm nhân thọ và gồm:
– Bảo hiểm tử kỳ( bảo hiểm tạm thời hay bảo hiểm sinh mạng có thời hạn ): Được ký kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời gian đã quy định của hợp đồng. Nên nếu các chết không xảy ra trong thời hạn quy định thì người được bảo hiểm không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Còn nếu cái chết xảy ra trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thì người bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số tiền BH cho người thụ hưởng quyền lợi BH được chỉ định. Có nhiều loại bảo hiểm tử kỳ: bảo hiểm tử kỳ cố định, bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục, bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi, bảo hiểm tử kỳ tăng dần, bảo hiểm tử kỳ giảm dần,…
+ Đặc điểm:
• Thời hạn bảo hiểm được xác định
• Trách nhiệm và quyền lợi bảo hiểm mang tính chất tạm thời
• Mức phí BH thấp vì không phải lập nên quỹ tiết kiệm cho người được BH
+ Mục đích: Đảm bảo các chi phí mai tang, chôn cất .
• Bảo trợ cho gia đình và người thân trong một thời gian ngắn
• Thanh toán các khoản nợ về những khoản vay hoặc thế chấp của người được bảo hiểm
– Bảo hiểm trọn đời: Thời gian bảo hiểm không xác định và số tiền bảo hiểm được chi trả cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm chết. Hiện nay một số công ty còn có bảo đảm chi trả cho người được bảo hiểm ngay khi khi họ sống đến 99 tuổi. Có nhiều loại bảo hiểm trọn đời như: bảo hiểm nhân thọ trọn đời đóng phí liên tục, đóng phí một lần, quy định số lần đóng phí, bảo hiểm nhân thọ trọn đời phi lợi nhuận, có tham gia chia lợi nhuận,…
+ Đặc điểm:
• Số tiền bảo hiểm trả 1 lần khi người được bảo hiểm chết
• Thời hạn bảo hiểm không xác định
• Phí BH không thay đổi trong suốt quá trình bảo hiểm và có thể đóng môt lần hoặc đóng định kỳ
• Phí BH cao hơn so với sinh mạng có thời hạn vì rủi ro chết chắc chắn xảy ra nên số tiền bảo hiểm chắc chắn phải chi trả
+ Mục đích: Đảm bảo thu nhập để ổn định cuộc sống gia đình và bảo vệ tài chính, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ sau hay lo cho con cái khi con trưởng thành.
b) Bảo hiểm sinh kỳ: Người cam kết chi trả những khoản tiền đều đặn trong một khoảng thời gian xác định trong suốt cuộc đời người tham gia BH. Nếu người được bảo hiểm chết trước ngày đến hạn thanh toán hợp đồng thì sẽ không được chi trả bất cứ khoản tiền nào.
+ Đặc điểm:
• Trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm trong thời gian xác định hoặc cho đến khi chết
• Phí bảo hiêm đóng một lần
• Nếu trợ cấp định kỳ đến khi chết thì thời gian không xác định
+ Mục đích:
• Đảm bảo thu nhập cố định khi về hưu hay khi tuổi cao sức yếu
• Giảm bớt nhu cầu phụ thuộc vào phúc lợi xã hội hoặc con cái khi tuổi gi
• Bảo trợ mức sống trong những năm tháng còn lại của cuộc đời
c) Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp: là sự kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm, số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả khi người bảo hiểm bị chết hoặc sống đến ngày đáo hạn hợp đồng và thời hạn bảo hiểm được xác định trước. Bảo tức sẽ được trả khi đáo hạn hợp đồng.
+ Đặc điểm:
• Số tiền bảo hiểm được trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng
• Thời hạn bảo hiểm xác định ( thường là 5 năm, 10 năm, 20 năm,…)
• Phí bảo hiểm thường đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm
• Có thể được chia lãi thông qua đầu tư phí bảo hiểm và cũng có thể được hoàn phí khi không có điều kiện tiếp tục tham gia
+ Mục đích: Đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình và người thân của người được bảo hiểm. Hơn nữa, là tạo lập quỹ giáo dục cho con cái, lập quỹ tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn, hưu trí khi về già, trả nợ khi không còn khả năng tài chính,…
3. Theo thời hạn hợp đồng
Theo thời hạn hợp đồng thì có những sản phẩm bổ sung đi kèm cho sản phẩm chính, đây là những sản phẩm có thời hạn chỉ 1 năm, hết 1 năm lại tái tục hợp đồng ví dụ như: Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, trợ cấp nằm viện, bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, bảo hiểm từ bỏ thu phí…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY