Đóng phí như nào để không bị mất hiệu lực hợp đồng?

Đóng phí như nào để không bị mất hiệu lực hợp đồng?

994
0

Khách hàng phải đóng phí ra sao để hợp đồng BHNT không bị mất hiệu lực?

Điều khoản đóng phí tùy thuộc vào từng công ty bảo hiểm và từng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Tuy nhiên thông thường công ty bảo hiểm nhân thọ (Ví dụ: Manulife Việt Nam) thường quy định khi tới kỳ đóng phí, có thể là kỳ hạn tháng, quý, nửa năm hoặc cả năm mà khách hàng đã quyết định khi ký hợp đồng. Khách hàng có thể đóng chậm phí trong 2 tháng mà hợp đồng vẫn duy trì và đảm bảo quyền lợi, sau 2 tháng nếu khách hàng không đóng phí thì hợp đồng sẽ mất hiệu lực.

Để đạt được mục tiêu tài chính như dự định, khách hàng nên đóng phí theo kế hoạch đã đề ra lúc ban đầu.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY