Sản phẩm BHNT của Công ty BHNT AIA

Sản phẩm BHNT của Công ty BHNT AIA

1133
0

I. An Toàn Tài Chính

 1. An phúc trọn đời ưu việt

Là giải pháp linh hoạt  mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm hiệu quả cho bạn và gia đình

+ Thời hạn hợp đồng: Đến 100 tuổi

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • BH tử vong và tàn tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Đảm bảo tăng STBH vào những sự kiện quan trọng
 • Tăng quyền lợi cho khách hàng không hút thuốc lá
 • Hỗ trợ tài chính khi khách hàng mắc bệnh ung thư
 • Quyền lợi BH tăng thêm khi khách hàng đóng phí đầy đủ và đúng hạn
 • Thưởng duy trì hợp đồng
 • Hưởng lãi từ kết quả đầu tư
 • Rút tiền từ Giá trị tài khoản
 • Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng

2. An Bình Ưu Việt

Là một giải pháp tài chính mang lại sự bảo vệ cao giúp khách hàng hoàn toàn an tâm để trải nghiệm cuộc sống phong phú này một cách trọn vẹn.

+ Thời hạn hợp đồng: 5/10/15 năm

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Bảo vệ cao và phí BH thấp
 • Chu toàn báo hiếu cha mẹ
 • Ưu đãi cho người không hút thuốc lá
 • Dễ dàng chuyển đổi sản phẩm
 • Linh hoạt chon thời hạn hợp đồng

3. An Sinh Bình An Đặc Biệt

Bạn sẽ được bảo vệ vững chắc về tài chính với quyền lợi bảo hiểm lên đến 500% Số tiền bảo hiểm (STBH). Bạn chỉ cần đóng phí trong vòng 9 năm và an tâm được bảo vệ trong suốt 15 năm.

+ Thời hạn hợp đồng: 15 năm

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 70 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Đóng phí ngắn hạn
 • Bảo vệ vượt trội với 500% STBH
 • Quyền lợi tiền mặt định kì
 • Quyền lợi đáo hạn

4. An Sinh Bình An

Bạn sẽ được bảo vệ vững chắc về tài chính với quyền lợi bảo hiểm lên đến 500% Số tiền bảo hiểm (STBH). Bạn chỉ cần đóng phí trong vòng 9 năm và an tâm được bảo vệ trong suốt 15 năm.

+ Thời hạn hợp đồng: 15 năm

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 7o tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Đóng phí ngắn hạn
 • Bảo vệ vượt trội với 500% STBH
 • Quyền lợi đáo hạn

II. Đảm Bảo Tương Lai Học Vấn Cho Con

 1. An Phúc Thành Tài Ưu Việt

Là giải pháp toàn diện cho tương lai học vấn vững chắc

+ Thời hạn hợp đồng: 6 – 26 năm

+ Độ tuổi tham gia: 18 tuổi – 55 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

– An toàn tài chính cho cả gia đình:

Quyền lợi đối với Người được bảo hiểm (NĐBH):

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV nếu chẳng may bị tử vong hoặc TTTB&VV, khách hàng sẽ:
  • Nhận ngay 100% Số tiền bảo hiểm (STBH), và
  • Được hỗ trợ tài chính 10% STBH/năm cho đến khi kết thúc thời hạn đóng phí.
 • Quyền lợi tử vong do Tai nạn: Nếu không may bị tử vong do Tai nạn, khách hàng sẽ được nhận thêm 100% STBH.
 • Tăng quyền lợi cho khách hàng không hút thuốc lá: Để khuyến khích thói quen sống khỏe, AIA Việt Nam sẽ chi trả thêm 10% STBH hiện tại khi khách hàng tử vong và được xác định không hút thuốc lá.
 • Hỗ trợ tài chính khi khách hàng mắc bệnh Ung thư: Khi được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi, khách hàng sẽ được chi trả 25% STBH để trang trải chi phí điều trị.

Quyền lợi bảo hiểm đối với Bên mua bảo hiểm (BMBH) trong trường hợp BMBH không đồng thời là NĐBH: Nếu BMBH bị TTTB&VV hoặc tử vong trước 65 tuổi, Công ty sẽ miễn Phí bảo hiểm của sản phẩm này và chi trả 10% STBH/năm cho đến khi kết thúc thời hạn đóng phí.

– Đảm bảo tương lai học vấn cho con:

Khách hàng sẽ nhận được Quyền lợi học vấn lên đến 150% STBH cộng với Lãi chia tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng để trang trải chi phí trong những năm học Đại học cho con. Khách hàng có thể lựa chọn nhận quyền lợi này một lần vào lúc Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc nhận trong 4 năm cuối của hợp đồng.

III. Tiết Kiệm Và Đầu Tư

 1. Bảo hiểm Liên kết đơn vị – Investa

+ Thời hạn hợp đồng: Đến 100 tuổi

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư:

Bạn có thể linh hoạt lựa chọn đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

 • Bảo vệ tài chính trọn đời:
  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Trước 100 tuổi, hách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng.
  • Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn: Khi không may bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 70, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng.
  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn trước 65 tuổi: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong khách hàng sẽ được nhận thêm 100% số tiền bảo hiểm tối đa, đến 8 tỷ đồng cho tổng quyền lợi tử vong do tai nạn đối với người được bảo hiểm từ tất cả các hợp đồng bảo hiểm có tại Công ty.
  • Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng từ 15 tuổi trở lên không hút thuốc lá: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong, trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong từ 15 tuổi trở lên và xác định là không hút thuốc lá, khách hàng sẽ được nhận thêm 10% số tiền bảo hiểm khi tử vong.
  • Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư trước tuổi 65: Ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong, khách hàng sẽ nhận được 25% Số tiền bảo hiểm, tối đa đến 4 tỷ đổng cho tổng quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đối với người được bảo hiểm từ tất cả các hợp đồng bảo hiểm tại Công ty.
 • Linh hoạt và chủ động
 • Quyền lợi đáo hạn
 • Thưởng duy trì hợp đồng

2. An Phúc Hưng Gia

Giúp bạn chu toàn kế hoạch tài chính dài hạn, đáp ứng những nhu cầu ngắn hạn, đồng thời bảo vệ bạn hiệu quả trước những rủi ro trong cuộc sống.

+ Thời hạn hợp đồng: 9/12/15/18 năm

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Thời hạn hợp đồng linh hoạt: Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn Thời hạn hợp đồng 9 năm, 12 năm, 15 năm hoặc 18 năm khi tham gia An Phúc Hưng Gia để phù hợp với nhu cầu bảo vệ của mình.
 • Tiết kiệm 2 trong 1: Quyền lợi tiền mặt định kì và quyền lợi đáo hạn
 • Bảo vệ vượt trội: Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ & vĩnh viễn (TTTB&VV): Nếu chẳng may bị tử vong hoặc TTTB&VV, khách hàng sẽ nhận 100% STBH cùng với 100% BTTL và 100% Lãi chia thêm (nếu có).Tăng cường bảo vệ trước rủi ro do tai nạn: Nếu không may bị tử vong do tai nạn, khách hàng sẽ được nhận thêm 100% STBH

3. An Phúc Hưng Lộc

Là một chương trình bảo hiểm giúp khách hàng bảo đảm nguồn tài chính dài hạn, nhưng chỉ cần đóng phí trong ngắn hạn. Hơn thế nữa, sản phẩm còn cung cấp sự bảo vệ tài chính trước căn bệnh thế kỷ – Bệnh ung thư.

+ Thời hạn hợp đồng: 15 năm

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 55 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Đóng phí ngắn hạn – bảo vệ dài hạn
 • Hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh ung thư: Khi không may mắc bệnh Ung thư, khách hàng sẽ được chi trả 40% STBH để an tâm trang trải chi phí điều trị.
 • Quyền lợi BH tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn: Quyền lợi TTTBVVV chỉ áp dụng cho NĐBH trong độ tuổi từ 18 -65 tuổi.Nếu chẳng may bị tử vong hoặc TTTB&VV, khách hàng sẽ nhận ngay 100% STBH cùng với 100% Bảo tức tích lũy (BTTL) và 100% Lãi chia thêm (nếu có)
 • Đáo hạn vượt trội: Khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn, khách hàng sẽ nhận được 130% STBH + 100% BTTL + 100% Lãi chia thêm (nếu có).

IV. Bảo Hiểm Rủi Ro Do Tai Nạn

 1. An Tâm Thượng Lộ

Là một giải pháp bảo vệ tài chính giúp bạn an tâm trước những rủi ro tai nạn khi di chuyển trên xe gắn máy.

+ Định kì đóng phí: 1 năm

+ Thời hạn hợp đồng: 1 năm

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi BH tử vong: Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn xe gắn máy: Nếu chẳng may bị tử vong do tai nạn xe gắn máy, khách hàng sẽ nhận ngay 100% STBH giúp gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống. Quyền lợi bảo hiểm tử vong không do tai nạn xe gắn máy: Nếu chẳng may bị tử vong không do tai nạn xe gắn máy, khách hàng sẽ nhận 1% STBH nhằm hỗ trợ chi phí hậu sự.
 • Quyền lợi BH Thương tật: Khách hàng sẽ nhận ngay 100% STBH khi chẳng may bị thương tật như Bỏng độ 3, hoặc Mất hai chi, hoặc Hôn mê do Tai nạn xe gắn máy.

2. BH Tử vong và Tai nạn do thương tật

Tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với bất kỳ ai trong chúng ta. Và khi rủi ro này xảy ra, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với cả gánh nặng tài chính. Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn sẽ giúp đảm bảo an toàn tài chính cho bạn và gia đình trước rủi ro này.

+ Thời hạn hợp đồng:  Đến 65 tuổi

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 64 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi tử vong, tàn tật hoặc bỏng do tai nạn
 • Quyền lợi tàn tật toàn bộ tạm thời sau tai nạn
 • Quyền lợi bồi thường gấp đôi

V. BH Sức Khỏe Và Bệnh Hiểm Nghèo

 1. BH Toàn diện Bệnh hiểm nghèo

Nếu bạn phát hiện sớm, bạn có nhiều cơ hội hơn để điều trị và phục hồi khỏi những bệnh hiểm nghèo. ” Bảo hiểm toàn diện bệnh hiểm nghèo ” hỗ trợ bạn chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

+ Thời hạn hợp đồng: Đến 75 tuổi

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • BH cả những bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu
 • Miễn phí BH khi mắc bệnh hiểm nghèo ở mức độ 2
 • Thưởng khi không có yêu cầu giải quyết quyền lợi BH
 • BH cả tình trạng biến chứng của bệnh tiểu đường

2. BH Chăm sóc sức khỏe

+ Thời hạn hợp đồng: Đến 70 tuổi

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi điều trị nội trú: Nhập viện để điều trị và có phẫu thuật, nhập viện để điều trị nhưng không phẫu thuật , ghép tạng (thận, tim, gan và tủy xương), điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị hoặc hóa trị, điều trị cấp cứu do tai nạn, điều trị cấp cứu tổn thương răng do tai nạn, vận chuyển cấp cứu trong nước, chăm sóc thai sản.
 • Quyền lợi tùy chọn điều trị nội trú: Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả trong năm hợp đồng đối với quyền lợi Điều trị ngoại trú và Điều trị nội trú sẽ không vượt quá Số tiền bảo hiểm tối đa áp dụng đối với quyền lợi Điều trị nội trú.
 • Quyền lợi kiểm tra sức khỏe tổng quát

3.  An Tâm Tịnh Dưỡng

Mang đến bạn sự bảo vệ tài chính vững chắc trước rủi ro về bệnh hiểm nghèo ngay cả trong trường hợp “họa vô đơn chí”.

+ Thời hạn hợp đồng: Tái tục hàng năm đến 64 tuổi

+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi- 60 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • BH bệnh hiểm nghèo ngay cả khi ” Họa vô đơn chí ” : Khi không may mắc một Bệnh hiểm nghèo, khách hàng sẽ được chi trả 100% STBH để an tâm trang trải chi phí điều trị.
 • Quyền lợi miễn thu phí
 • Quyền lợi BH tử vong: Nếu chẳng may tử vong, khách hàng sẽ nhận ngay 10% STBH.Quyền lợi bảo hiểm tử vong không áp dụng trong trường hợp khách hàng đã nhận quyền lợi Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 3 lần.

4. An Tâm Bảo Phí

Là một giải pháp bảo hiểm giúp khách hàng được bảo vệ trước 36 bệnh hiểm nghèo và được hoàn phí bảo hiểm.

+ Thời hạn hợp đồng: Đến 65 tuổi

+ Độ tuổi tham gia: 18 tuổi – 50 tuổi

+ Quyền lợi khách hàng:

 • BH 36 bệnh hiểm nghèo: Khi không may mắc Bệnh hiểm nghèo hoặc thực tế đã trải qua một cuộc Phẫu thuật được bảo hiểm, khách hàng sẽ được chi trả 100% STBH để trang trải chi phí điều trị.
 • STBH tăng dần: Khi hợp đồng bảo hiểm này còn hiệu lực và bắt đầu từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2, STBH sẽ được tăng 2% mỗi năm tính trên STBH gốc vào đúng ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm.
 • Tiếp tục BH và hoàn phí BH
 • Quyền lợi BH tử vong

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY