Sản phẩm BHNT của Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ...

Sản phẩm BHNT của Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng

779
0

I – Sản phẩm Bảo vệ

1 – Phú Hưng Thịnh Vượng

– Quyền lợi khách hàng:

+ Quyền lợi bảo vệ:

* Quyền lợi tử vong: Trong thời hạn hợp đồng, công ty sẽ chi trả:

  • QLBH cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Giá trị tài khoản hợp đồng và và STBH
  • QLBH nâng cao: Tổng Giá trị tài khoản hợp đồng và STBH nếu NĐBH dưới 65 tuổi. hoặc giá trị lớn hơn giữa hai khoản đó nếu NĐBH lớn hơn 65 tuổi

* Quyền lợi TTTBVV:

Trước 65 tuổi và trong thời hạn hợp đồng công ty sẽ chi trả:

  • QLBH cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Giá trị tài khoản hợp đồng và STBH
  • QLBH nâng cao: Tổng Giá trị TKHĐ và STBH

* Quyền lợi hưởng lãi từ kết quả đầu tư:

Năm hợp đồng 1 -2 3 – 4 5 – 6 7 – 9 10 +
Lãi suất cam kết 5 % 4,5 % 4 % 3 % 2 %

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, vào mỗi ngày kỉ niệm tháng hợp đồng, Giá trị TKHĐ của khách hàng sẽ được cộng thêm lãi theo mức lãi suất tại từng thời điểm.

* Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng: Vào ngày kỉ niệm thứ 3 và mỗi 3 năm sau đó, phí bảo hiểm của 3 năm liền trước được đóng đủ, GTTKHĐ được cộng thêm 1,5% GTTK hợp đồng bình quân của 3 năm hợp đồng liền kề trước thời điểm xét thưởng.

* Quyền lợi đáo hạn: Công ty sẽ chi trả lại toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng vào ngày đáo hạn hợp đồng nếu NĐBH còn sống và hợp đồng còn hiệu lực.

* Quyền gia tăng bảo hiểm với các bảo vệ tăng cường:

  • Tử vong hoặc thương tật do tai nạn: Lên đến 300% STBH tùy theo nguyên nhận tử vong hoặc loại thương tật
  • Bệnh hiểm nghèo: Bảo vệ trước 40 loại bệnh hiểm nghèo với quyền lợi lên đến 300% STBH tùy theo loại bệnh
  • Hỗ trợ chi phí nằm viện: Hỗ trợ 100% STBH của quyền lợi này cho mỗi ngày nằm viện và thêm 100% STBH cho mỗi ngày điều trị tại khoa hồi sức tích cực

– Điều kiện tham gia:

+ Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 60 tuổi

+ Thời hạn hợp đồng: Đến khi NĐBH đủ 99 tuổi

+ Thời hạn đóng phí của Phí BH cơ bản = Thời hạn hợp đồng

+ STBH tối thiểu: 100.000.000 đồng

+ Định kỳ đóng phí: Hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm, hàng năm

2 – Phú Hưng Thành Tài

Là sản phẩm hỗ trợ các bậc cha mẹ chuẩn bị chu toàn nền tảng học vấn cho con mình

– Quyền lợi khách hàng:

+ Quyền lợi hỗ trợ học tập:

                             Lựa chọn cử nhân
Sau sinh nhật lần thứ Tỷ lệ % của STBH Tỷ lệ % của khoản tiền đảm bảo
18 25 % 20 %
19 20 % 20 %
20 25 % 20 %
21 30 % 20 %
                           Lựa chọn thạc sĩ
Sau sinh nhật lần thứ Tỷ lệ % của STBH Tỷ lệ % của khoản tiền đảm bảo
18 20 % 10 %
19 15 % 10 %
20 15 % 10 %
21 20 % 10 %
22 20 % 15 %
23 25 % 15 %
24 25 % 15 %

 

+ Quyền lợi học bổng:

Chi trả khoản tiền thưởng bằng 25% STBH  nếu con bạn tốt nghiệp Phổ thông trung học với điểm trung bình những môn thi từ 8,0 trở lên hoặc tương đương. Ngoài ra, khoản tiền thưởng khác bằng 25 % STBH cũng sẽ được chi trả nếu con bạn tốt nghiệp đại học hệ chính quy với điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên( hoặc điểm quy đổi tương đương nếu tốt nghiệp từ các trường đại học nước ngoài trong danh sách Top 1000 trường đại học được công bố gần đây nhất )

+ Quyền lợi đáo hạn: Vào ngày đáo hạn hợp đồng, công ty sẽ chi trả:

  • 50 % STBH và 20 % khoản tiền đảm bảo với lựa chọn cử nhân
  • 40 % STBH và 15% khoản tiền đảm bảo với lựa chọn thạc sĩ

+ Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện:

Trong thời hạn đóng phí, sau khi tròn 1 tuổi, nếu con bạn nằm viện, công ty sẽ chi trả 100 % của Số tiền hỗ trợ chi phí nằm viện cho mỗi ngày nằm viện. Tổng quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện tối đa là 60 lần số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi năm hợp đồng và 180 lần số tiền hỗ trợ nằm viện.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY