Sản phẩm BHNT của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prévoir...

Sản phẩm BHNT của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam

1282
0

1- Phúc Gia Đăng Khoa

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi BH rủi ro giá trị cao
 • Quyền lợi miễn thu phí:  Khách hàng được miễn thu toàn bộ phí còn lại từ sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.  HĐBH vẫn duy trì hiệu lực và quyền lợi BH cho người được BH chính.
 • Quyền lợi Tử vong hoặc TTTBVV:Trường hợp NĐBH chính không may tử vong (TV) hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV): Công ty sẽ chi trả một lần số tiền lớn hơn giữa tổng số phí bảo hiểm đã đóng và giá trị giải ước tại ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Ngoài ra, công ty còn chi trả thêm Bảo tức tích lũy tính đến ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm nếu có.Trường hợp NĐBH chính không may TV hoặc bị TTTBVV trong thời gian nhận Quyền lợi giáo dục: Công ty sẽ chi trả một lần tổng Quyền lợi giáo dục còn lại mà Người được bảo hiểm chính chưa nhận đủ cùng với Bảo tức tích lũy tính đến ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm nếu có.
 • Quyền lợi giáo dục đảm bảo:Khi NĐBH chính  đạt 18 tuổi và trước đó chưa phát sinh quyền lợi bảo hiểm Tử vọng/TTTBVV, khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi giáo dục tổng cộng lên đến 150% Số tiền hỗ trợ giáo dục theo lịch trình như sau:18 tuổi: 30% số tiền hỗ trợ giáo dục

  19 tuổi: 35% số tiền hỗ trợ giáo dục

  20 tuổi: 40% số tiền hỗ trợ giáo dục

  21 tuổi: 45% số tiền hỗ trợ giáo dục

 • Quyền lợi nhận bảo tức: Trong thời hạn HĐ, công ty sẽ chi trả toàn bộ hoặc 1 phần bảo tức tích lũy để đáp ứng nhu cầu chi tiết đột xuất theo yêu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng không có yêu cầu chi trả bảo tức sớm thì công ty sẽ chi trả toàn bộ Bảo tức tích lũy tại thời điểm HĐBH kết thúc.

2- Phúc Gia Bình An

Quyền lợi:

 • Quyền lợi BH rủi ro có giá trị cao: Gấp 10 lần Số tiền bảo hiểm nếu do nguyên nhân tai nạn. Gấp 04 lần Số tiền bảo hiểm nếu do các nguyên nhân khác.
 • STBH có thể thay đổi linh hoạt phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng
 • Quyền lợi đáo hạn HĐ: Nếu đến ngày đáo hạn HĐ, khách hàng không xảy ra sự kiện BH sẽ được công ty hoàn trả lại 100% STBH
 • Quyền lợi nhận bảo tức: Công ty sẽ chi trả toàn bộ hoặc một phần Bảo tức tích lũy để đáp ứng nhu cầu chi tiêu đột xuất theo yêu cầu của khách hàng. Nếu không có yêu cầu chi trả Bảo tức sớm thì công ty  sẽ chi trả toàn bộ Bảo tức tích lũy tại thời điểm hợp đồng bảo hiểm kết thúc
 • Thủ tục tham gia dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng

3. Sản phẩm liên kết với ACB Bank

+ Bảo Hiểm Lộc Bảo An

 •  Được thiết kế cho đối tượng khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm “ Lộc Bảo An” tại ACB
 • Giúp hỗ trợ tài chính cho khách hàng/ gia đình trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Với độ tuổi tham gia linh hoạt từ 18 – 60 tuổi và số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 24 tỷ VNĐ.

+ Bảo Hiểm Lộc Bảo Toàn

 •  Được thiết kế cho đối tượng khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn và/ hoặc khách hàng mở tài khoản thanh toán kỳ hạn 13 tháng tại ACB
 • Hỗ trợ tài chính cho khách hàng/ gia đình trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Với thủ tục linh hoạt, độ tuổi tham gia bảo hiểm rộng, phí bảo hiểm phù hợp và số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 800 triệu đồng

+ Bảo Hiểm Cho Khách Hàng Vay Thế Chấp Tiêu Dùng

 • Được gắn kết với sản phẩm vay thế chấp tiêu dùng dành cho đối tượng là các khách hàng vay thế chấp tại ACB. Với sản phẩm hợp tác này, khách hàng vay thế chấp tại ACB, trong trường hợp không may gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được Prévoir Việt Nam chi trả toàn bộ dư nợ vay còn lại cho ACB.
 • Bên cạnh những ưu đãi dành cho sản phẩm vay tín chấp tiêu dùng, khách hàng còn được quyền lợi bảo hiểm cho chính số tiền vay của mình với mức phí ưu đãi, cách thức tham gia đơn giản, không cần làm thủ tục thẩm định bảo hiểm và quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng. Bằng việc hợp tác này, ACB đã tạo thêm gia tăng giá trị sản phẩm vay thế chấp của ngân hàng.

4. Sản Phẩm Liên Kết với Sacombank

+ Sản Phẩm BH Tiền Gửi Tương Lai:

 •  Đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho tương lai khách hàng mà còn của gia đình khi không may gặp rủi ro, khách hàng sẽ nhận đầy đủ số tiền tích lũy và số tiền tiết kiệm mục tiêu theo kế hoạch tài chính mà khách hàng đã đăng ký với ngân hàng
 • Không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp, thay vào đó, khách hàng chỉ cần trả lời bảng câu hỏi kiểm tra sức khỏe
 • Độ tuổi khách hàng tham gia bảo hiểm từ 18 – 59 tuổi

+ Sản Phẩm Bảo Vệ Người Vay Cá Nhân

 • Sản phẩm bảo hiểm nhóm được thiết kế dành cho khách hàng vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), khi khách hàng sử dụng dịch vụ vay cá nhân của Sacombank không may gặp rủi ro không thể trả nợ đúng hạn, Prévoir Việt Nam sẽ thay mặt khách hàng trả cho ngân hàng số tiền nợ vay còn lại
 • Không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp, thay vào đó, khách hàng chỉ cần cam kết về tình trạng sức khỏe của mình
 • Độ tuổi khách hàng tham gia bảo hiểm từ 20 – 50 tuổi

+ Sản Phẩm BH Tử Kỳ Dư Nợ Tín Dụng Cá Nhân

 • Sản phẩm dành cho khách hàng vay tín chấp tiêu dùng của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được phân phối thông qua mạng lưới các chi nhánh và sở giao dịch của Ngân hàng
 • Khi khách hàng sử dụng dịch vụ vay tín chấp tại Sacombank, ngoài những ưu đãi sẵn có của dịch vụ, khách hàng còn được hưởng thêm quyền lợi bảo hiểm cho chính số tiền vay của mình trong trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro, Prévoir Việt Nam sẽ  chi trả STBH cho Sacombank., khi đó khách hàng sẽ không phải lo lắng về việc trả các khoản nợ còn lại cho Sacombank
 • Không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp

5. Sản Phẩm Liên Kết ABBank

+ Bảo Hiểm Rủi Ro Toàn Diện Cho Khách Hàng Tham Gia Sản Phẩm You Life

 • Là gói sản phẩm bảo hiểm nhóm được thiết kế cho đối tượng khách hàng tham gia sản phẩm You Life của ABBANK, nhằm hỗ trợ tài chính cho gia đình của khách hàng trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
 • Sản phẩm làm gia tăng giá trị trên dịch vụ tiết kiệm, góp phần nâng cao uy tín và lợi thế cạnh tranh của ABBANK.
 • khách hàng tham gia sản phẩm You Life của ABBANK; đồng ý cho ABBANK thay mặt mình nộp phí bảo hiểm cho PRÉVOIR theo các điều kiện, điều khoản bảo hiểm và thủ tục tham gia đơn giản với độ tuổi tham gia bảo hiểm từ 18 – 59 tuổi (tuổi tối đa được bảo hiểm là 60 tuổi).

+ Bảo Hiểm Hỗ Trợ Nằm Viện

 • Là sản phẩm bảo hiểm bổ trợ được thiết kế cho đối tượng khách hàng tham gia sản phẩm You Life của ABBANK và sản phẩm bảo hiểm tử kỳ nhóm.
 • Mục tiêu của sản phẩm là hỗ trợ một phần chi phí điều trị y tế của khách hàng trong thời gian nằm viện (điều trị nội trú) và cung cấp nguồn thu nhập thay thế trong thời gian nằm viện.
 • Khách hàng tham gia sản phẩm You Life ABBANK và sản phẩm bảo hiểm tử kỳ nhóm sẽ được lựa chọn mức hỗ trợ từ 280 ngàn đến 500 ngàn đồng cho một ngày nằm viện nếu khách hàng không may gặp rủi ro phải nằm viện.

+ Bảo Hiểm Dư Nợ Tín Dụng Cá Nhân Dành Cho Vay Tín Chấp – You Money

 •  Dành cho khách hàng vay tín chấp tiêu dùng của ABBANK là sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua mạng lưới các chi nhánh và sở giao dịch của ABBANK theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng phân phối.
 • Làm gia tăng giá trị cho sản phẩm vay tín chấp tại ABBANK, đây là sản phẩm cho đối tượng khách hàng từ 20 đến 60 tuổi vay tín chấp tiêu dùng tại ABBANK. Khi sử dụng dịch vụ vay tín chấp tại ABBANK, ngoài những ưu đãi sẵn có của sản phẩm, khách hàng còn được hưởng thêm quyền lợi bảo hiểm cho chính số tiền vay của mình với mức phí hợp lý nhất.
 • Không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp, thay vào đó, khách hàng đánh dấu vào phần tự nguyện tham gia bảo hiểm trong đơn xin cấp tín dụng.

+ Bảo Hiểm Tử Kỳ Nhóm Cho Khách Hàng Tham Gia Sản Phẩm YOUSHOP và YOUSHOP PLUS

 •  Được thiết kế cho các khách hàng tham gia sản phẩm YouShop và YouShop Plus tại ABBANK nhằm mục đích góp phần giảm gánh nặng trả nợ cho gia đình khách hàng trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro. Hơn nữa, sản phẩm gia tăng giá trị trên dịch vụ ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín và lợi thế cạnh tranh của ABBANK, đồng thời phòng ngừa rủi ro cho ABBANK.
 • Với thủ tục tham gia đơn giản, độ tuổi tham gia rộng (18 – 60 tuổi), không có quy trình kiểm tra y tế phức tạp và số tiền được bảo hiểm tối đa lên đến 2,4 tỷ VNĐ.

+ Bảo Hiểm Tích Lũy Cho Tương Lai

 • Mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng về kế hoạch tích lũy tài chính cho tương lai. Khi khách hàng gặp rủi ro tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, ABBANK đảm bảo Người thụ hưởng sẽ được nhận đầy đủ số tiền tiết kiệm mục tiêu mà khách hàng đã đăng ký với ABBANK.
 • Không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp, với thủ tục đơn giản, độ tuổi tham gia rộng, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ tích lũy tiết kiệm tại ABBANK.

+ Bảo Hiểm Cho Cán Bộ Chủ Chốt Của Khách Hàng Doanh Nghiệp Gửi Tiền Tại ABBank

 • Là gói sản phẩm bảo hiểm nhóm, được thiết kế cho các thành viên chủ chốt (kế toán trưởng, thành viên ban giám đốc…) của khách hàng doanh nghiệp tham gia sản phẩm tiền gửi của ABBANK. Thành viên chủ chốt của các doanh nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính kịp thời khi có rủi ro xảy ra, với số tiền bảo hiểm có giá trị 50 triệu đồng / 1 thành viên được bảo hiểm.
 • Bên cạnh các quyền lợi ưu đãi dành cho sản phẩm tiền gửi doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp còn được thêm những quyền lợi bảo hiểm thiết thực dành cho các vị trí nhân sự quan trọng của mình.
 • Không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp, thay vào đó, khách hàng chỉ phải trả lời một bản câu hỏi kiểm tra sức khỏe đơn giản.

+ Bảo Hiểm Dư Nợ Tín Dụng Cá Nhân

 • Là sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng trong độ tuổi từ 20 – 50 tuổi, sử dụng dịch vụ vay cá nhân tại ABBANK, trong trường hợp không may gặp rủi ro, Prévoir Việt Nam sẽ thay khách hàng trả toàn bộ khoản nợ vay còn lại cho ABBANK.
 • Khi vay tín dụng cá nhân tại ABBANK, ngoài những ưu đãi sẵn có của dịch vụ vay, khách hàng còn được hưởng thêm quyền lợi bảo hiểm trên khoản vay của mình với mức phí hợp lý và không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp.

6. Sản Phẩm Liên Kết Với GPBank

+ Bảo Hiểm Tử Kì Dư Nợ Tín Dụng Cá Nhân

 • Dành cho khách hàng vay tín chấp tiêu dùng của GP Bank, với độ tuổi tham gia bảo hiểm từ 20 đến 60 tuổi , giá trị khoản vay tối đa được bảo hiểm: 800 triệu VND.
 • Là sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua mạng lưới các chi nhánh và sở giao dịch của Ngân hàng theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng phân phối được ký kết giữa Ngân hàng và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam.
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ vay tín chấp tiêu dùng của GP Bank, trong trường hợp không may gặp rủi ro (tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong mọi trường hợp), Prévoir Việt Nam sẽ chi trả Khoản Nợ Vay còn lại cho GP Bank. Khách hàng (Người được bảo hiểm) khi đó sẽ không còn trách nhiệm trả các khoản nợ còn lại cho ngân hàng. Vay tín chấp không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp.

7. Sản Phẩm Liên Kết Eximbank

+ BH Tử Kì Dư Nợ Tín Dụng Cá Nhân

 • Không yêu cầu có các quy trình thẩm định bảo hiểm và kiểm tra y tế phức tạp. Thay vào đó, khách hàng đánh dấu vào phần tự nguyện tham gia bảo hiểm trong đơn xin cấp tín dụng và/hoặc chỉ phải trả lời một bản câu hỏi kiểm tra sức khỏe và thực hiện kiểm tra sức khỏe theo quy trình nghiệp vụ.
 • Dành cho đối tượng khách hàng vay tại Eximbank đối với các sản phẩm: Vay sản xuất kinh doanh, Vay mua phương tiện vận tải, Vay tiêu dùng cá nhân và Vay bất động sản.
 • Độ tuổi tham gia được tham gia bảo hiểm từ 20 đến 60 tuổi.

8. Sản Phẩm Liên Kết Tien Phong Bank

+ BH Tử Kỳ Nhóm Cho Khách Hàng Tiết Kiệm

 • Thiết kế cho đối tượng khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm “ Tiết kiệm An Khang” tại Ngân hàng Tiên Phong.
 • Là sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ tài chính cho khách hàng / gia đình trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn..
 • Sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua mạng lưới các chi nhánh và sở giao dịch của Ngân hàng Tiên Phong.

  – Tuổi tối thiểu được tham gia bảo hiểm: 18 tuổi.

  – Tuổi tối đa được tham gia bảo hiểm: 60 tuổi.

  – Tuổi tối đa được bảo hiểm là 61 tuổi.

+ BHNT Tử Kỳ Tiết Kiệm Tích Lũy

 • Được thiết kế dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ “An Thịnh” trong độ tuổi từ 18 – 60 tuổi tại Ngân hàng Tiên Phong, khi khách hàng không may gặp rủi ro, Prévoir Việt Nam sẽ thay thế khách hàng/Người được bảo hiểm đóng tiếp các khoản tiền tích lũy định kỳ còn lại theo kế hoạch tài chính được quy định trong Hợp đồng Tiết kiệm Tích lũy.
 • Là sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua mạng lưới các chi nhánh và sở giao dịch của Ngân hàng Tiên Phong.

9. Sản Phẩm Liên Kết SH Bank

+ BH Tử Kì Dư Nợ Tín Dụng Cá Nhân Cho Sản Phẩm Vay Tín Chấp

 • Là sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm vay Tín chấp Tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Trong trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro, Công ty Bảo hiểm sẽ chi trả Khoản Nợ Vay tín dụng tiêu dùng còn lại cho Ngân hàng. Khi đó, khách hàng sẽ không còn trách nhiệm trả các khoản nợ còn lại cho ngân hàng.
 •  Bên cạnh những ưu đãi dành cho sản phẩm vay tín chấp cá nhân, khách hàng còn được quyền lợi bảo hiểm cho chính số tiền vay của mình với mức phí ưu đãi, cách thức tham gia đơn giản, không cần làm thủ tục thẩm định bảo hiểm, kiểm tra y tế và quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng.

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY