Sản phẩm BHNT của công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun...

Sản phẩm BHNT của công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

1344
0

I. Bảo Vệ Sức Khỏe

1- Bảo An Toàn

Rủi ro trong cuộc sống luôn tiềm ẩn và không thể tiên liệu trước. Bảo vệ bản thân chính là bảo vệ cho gia đình thân yêu của bạn. Sản phẩm bảo hiểm Bảo An Toàn của Sun Life bảo vệ bạn an toàn trước những tổn thất về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống.

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn: NĐBH chẳng may bị tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn BH, sẽ được công ty chi trả 100% STBH  giúp người thân và gia đình bạn vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.
 • Quyền lợi nằm viện do tai nạn:  Nếu chẳng may khách hàng nằm viện do tai nạn, Sun Life
 • Quyền hậu sự:  Người được bảo hiểm chẳng may tử vong không do tai nạn gây ra, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hậu sự như một sự chia sẻ với nỗi đau mất mát người thân, giúp gia đình chu toàn hậu sự cho người đã khuất. Quyền lợi hậu sự là 20.000.000 đồng hoặc tổng Phí bảo hiểm đã đóng, tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn.
 • Quyền lợi đáo hạn: Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng cho khách hàng.

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia: 18 – 55 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 10 năm
 • Thời hạn hợp đồng: 10 năm
 • Định kỳ đóng phí: Năm, quý, tháng
 • Thẩm định: Đơn giản

2- Bảo An Bình

Bảo An Bình luôn bảo vệ về tài chính vững chắc cho bạn và gia đình trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong suốt Thời hạn hợp đồng. Hãy tận hưởng cuộc sống an bình bên những người thân yêu với Bảo An Bình.

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn:  Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 200% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.
 • Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% STBH giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.
 • Quyền lợi đáo hạn: Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng cho khách hàng.

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 55 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 10 năm
 • Thời hạn hợp đồng: 10 năm
 • Định kì đóng phí: tháng, quý , năm.

3- Bảo An Khang

Bảo An Khang bảo vệ khách hàng lên đến 4 lần trước danh sách lên đến 42 Bệnh hiểm nghèo cùng với những quyền lợi tài chính vượt trội đến tuổi 75 với Thời hạn đóng phí chỉ trong 10 năm hoặc 15 năm.

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Đảm bảo tài chính trước bệnh hiểm nghèo: Nếu chẳng may NĐBH mắc phải Bệnh hiểm nghèo thuộc danh sách 37 Bệnh hiểm nghèo thuộc phạm vi bảo hiểm của Sun Life, Bảo An Khang sẽ giúp khách hàng đảm bảo tài chính cho việc điều trị bệnh lên đến 3 lần. Bên cạnh đó, Sun Life sẽ miễn thu tất cả Phí BH còn lại, và khách hàng vẫn tiếp tục được hưởng tất cả các quyền lợi của HĐBH sau khi quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần I được chi trả.
 • Hỗ trợ chi phí điều trị khi mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu: Nếu chẳng may Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc Danh sách 5 Bệnh hiểm nghèo  thuộc phạm vi bảo hiểm của Sun Life, Bảo An Khang sẽ giúp hỗ trợ khách hàng chi phí điều trị bệnh. Sun Life sẽ miễn thu tất cả Phí bảo hiểm còn lại, và khách hàng vẫn tiếp tục được hưởng tất cả các quyền lợi của Hợp đồng bảo hiểm sau khi quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu được chi trả: 50% STBH + Miễn Thu phí BH
 • Bảo vệ tài chính cho khách hàng khi gặp rủi ro trong cuộc sống: 10% STBH + 100% GT tài khoản
 • Tiết kiệm tài chính linh hoạt cho khách hàng: Quyền lợi hưởng lãi từ quỹ Liên kết chung, quyền lợi thưởng hoàn tất đóng phí, quyền lợi đáo hạn và quyền lợi BH bổ sung.

+ Điều kiện tham gia:

 • Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 55 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: Tối thiểu 10 – 15 năm, tối đa 75 trừ tuổi tham gia BH
 • Thời hạn hợp đồng: 75 tuổi  trừ Tuổi tham gia BH
 • STBH: Tối thiểu 50 triệu đồng, tối đa 4 tỷ đồng
 • Phí BH: Tối thiểu 6 triệu/ năm

4- Sun Life – An Nhiên Vui Sống

An Nhiên Vui Sống là sản phẩm mang đến nguồn tài chính đầy đủ để điều trị bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Là đối tác tin cậy trong hành trình bảo vệ sức khỏe của bạn. Ngoài ra, ANVS còn mở rộng phạm vi bảo vệ trước những bất trắc về tai nạn, thương tật, nằm viện và là giải pháp tiết kiệm hữu hiệu giúp khách hàng hoạch định các nhu cầu tài chính quan trọng trong tương lai.

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi BH bệnh hiểm nghèo: Bệnh ung thư tối đa 450% STBH + 100% GTTK + Miễn thu phí BH Bệnh hiểm nghèo. 36 bệnh hiểm nghèo khác tối đa 300% STBH + 100% GTTK + Miễn thu phí BH bệnh hiểm nghèo. 05 bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu 50% STBH + Miễn thu phí bệnh hiểm nghèo.
 • Quyền lợi BH Thương tật
 • Quyền lợi BH tử vong
 • Quyền lợi hỗ trợ viện phí
 • Tiết kiệm ổn định và hiệu quả
 • Quyền lợi đáo hạn

+ Điều kiện tham gia:

 • Độ tuổi tham gia: 6 – 55 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 10 năm/ 15 năm
 • Thời hạn hợp đồng: 75 tuổi trừ tuổi tham gia BH

II- Đầu Tư Và Tích Lũy

1- Bảo An Tâm

Trách nhiệm của người trụ cột đồng thời là nguồn thu nhập chính cho gia đình hẳn mang đến cho bạn rất nhiều trăn trở. Làm sao để cuộc sống của những người mà bạn yêu thương luôn được chu toàn ngay cả khi bạn gặp phải những rủi ro, bất trắc là điều khiến bạn luôn bận tâm. Sun Life sẽ đồng hành cùng bạn vượt qua những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi BH: Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% STBH.
 • Quyền lợi đáo hạn: Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại cho khách hàng.
 • Quyền lợi tiền mặt định kỳ: Vào mỗi cuối năm (5) Năm hợp đồng trong suốt Thời hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được Quyền lợi Tiền mặt định kỳ như một lời tri ân gửi tới khách hàng theo tỷ lệ như sau: Năm HĐ 5; 10 năm có 20% Phí BH năm.
 • Quyền lợi BH bổ sung: Tăng cường sự bảo vệ cho các thành viên trong gia đình trong cùng một HDBH như BH bổ sung – Tai nạn toàn diện, BH Tử kỳ Bổ sung, BHBS – Hỗ trợ đóng phí, BHBS – Hỗ trợ viện phí.

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 55 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 3 năm
 • Thời hạn hợp đồng: 10 năm
 • Định kì đóng phí: Năm, nửa năm, quý , tháng

2- Bảo An Phúc

Bảo An Phúc là người bạn đồng hành cùng bạn trên suốt quãng đường đó. Bảo An Phúc sẽ cùng bạn vạch ra kế hoạch tài chính cho mỗi chặng đường để đảm bảo rằng bạn và gia đình luôn an tâm vì được bảo vệ trọn đời.

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi cơ bản: Khách hàng sẽ nhận được STBH hoặc GTTK, tùy thuộc vào giá trị nào lớn hơn trong trường hợp NĐBH chẳng may Tử vong hoặc bị TTTBVV.
 • Quyền lợi nâng cao: Sun Life sẽ chi trả 100% STBH và toàn bộ GTTK nếu NĐBH tử vong hoặc bị TTTBVV.
 • Lãi suất cam kết tối thiểu được tích lũy vào GTTK
 • Thưởng duy trì hợp đồng
 • Quyền lợi đáo hạn hợp đồng
 • Tạm dừng đóng phí ( sau năm hợp đồng thứ 3 )
 • Tạm ứng hoặc rút tiền từ tài khoản
 • Giải ước hợp đồng
 • Thay đổi STBH và Phí BH
 • Quyền lợi BH Bổ sung: BHBS – Tai nạn toàn diện, BH Tử kì BS, BH Bệnh hiểm nghèo BS, BHBS – Hỗ trợ đóng phí, BHBS – Hỗ trợ viện phí

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 50 tuổi ; 30 ngày tuổi – 60 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: trọng đời
 • Thời hạn hợp đồng: 40 – 100 năm
 • Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý, tháng

3- Bảo Thịnh Vượng

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi BH: Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% STBH
 • Quyền lợi đáo hạn
 • Quyền lợi tiền mặt định kỳ
 • Quyền lợi BH bổ sung:  BHBS – Tai nạn toàn diện, BH Tử kì BS, BH Bệnh hiểm nghèo BS, BHBS – Hỗ trợ đóng phí, BHBS – Hỗ trợ viện phí

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 55 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 5 năm
 • Thời hạn HĐ: 15 năm
 • Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý, tháng

4- Bảo An Sinh

Bảo An Sinh được thiết kế linh hoạt giúp bạn xây dựng kế hoạch của riêng mình và người bạn đời.

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Kế hoạch hưu trí an toàn hiệu quả: Xây dựng kế hoạch hưu trí- linh hoạt xây dựng kế hoạch tài chính cho giai đoạn nghỉ hưu tùy vào thu nhập và nhu cầu của khách hàng; Kế hoạch hưu trí luôn được đảm bảo – Nếu BMBH Tử vong hoặc TTTBVV, Sun Life sẽ thay măt BMBH tiếp tục thực hiện các khoản tiết kiệm như đã hoạch định nhằm đảm bảo cho kế hoạch hưu trí được vẹn toàn.
 • Bảo vệ tài chính trước rủi ro: Bệnh hiểm nghèo – Nếu không may Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm; Bất kì nguyên nhân nào – Nếu người được bảo hiểm tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Bảo An Sinh sẽ mang đến cho gia đình 100% Số tiền bảo hiểm hoặc toàn bộ giá trị tài khoản của hợp đồng, tùy thuộc vào số nào lớn hơn.
 • Tiết kiệm linh hoạt
 • Quyền lợi cơ bản với các phí: Chi phí ban đầu, chi phí BH rủi ro, chi phí quản lí HĐ, chi phí quản lí quỹ, chi phí hủy bỏ HĐ, chi phí rút tiền từ TK.

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia ( NĐBH ): 18 tuổi – 50 tuổi
 • Tuổi tham gia ( BMBH ): Nam : 18 – 52 tuổi ; Nữ: 18 – 47 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: Tối thiểu là 8 năm. Tối đa : Nam là 60 tuổi trừ tuổi tham gia của BMBH. Nữ là 55 tuổi trừ tuổi tham gia của BMBH

5- Nâng Bước Con Yêu

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi học vấn: Kế hoạch chi trả một lần: 160% STBH + Tổng quyền lợi tri ân ( TQLTÂ ). Kế hoạch chi trả bốn lần: 40% STBH+ 25% ( TQLTÂ )  đươc hưởng bốn lần.
 • Quyền lợi khuyến học: 0,5% STBH/ năm. Với bậc tiểu học nếu điểm trung bình cuối năm của con đạt từ 9.0 trở lên. Với bậc THCS và THPH nếu điể, kết quả học tập cuối năm của con đạt loại giỏi.
 • Quyền lợi BH Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% STBH + Hỗ trợ học vấn 5% STBH/ năm + Miễn thu toàn bộ các khoản phí còn lại + Quyền lợi học vấn vẫn được đảm bảo + Quyền lợi khuyến học vẫn đảm bảo
 • Quyền lợi BH bổ sung: BHBS – Hỗ trợ viện phí, BH Bệnh hiểm nghèo BS, BHBS – Tai nạn toàn diện, BH Tử kỳ BS

+ Điều kiện tham gia:

 • Độ tuổi tham gia: 18 – 55 tuổi
 • Thời hạn đóng phí : 8 – 20 năm
 • Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm

III. Bảo Hiểm Bổ Sung

1- BHBS – Hỗ Trợ Đóng Phí

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Hợp đồng đóng phí linh hoạt:  Khách hàng có thể chọn STBH lên đến 5 lần phí bảo hiểm cơ bản để gia tăng GTTK khi có rủi ro. Nếu NĐBH của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị TTTBVV, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng định kỳ vào tài khoản của khách hàng STBH cho đến hết thời giạn bảo hiểm của sản phẩm này. Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo HĐ.
 • Hợp đồng đóng phí cố định: Nếu NĐBH của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị TTTBVV, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng phí bảo hiểm định kỳ thay khách hàng đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này. Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo HĐ.

+ Điều kiện tham gia:

 • Độ tuổi tham gia: 18 – 60 tuổi
 • Thời hạn BH: Không vượt quá tuổi 65 của NĐBH
 • Kết hợp cùng sản phẩm chính: Bảo An Phúc, Nâng Bước Con Yêu, Bảo An Khang, Bảo Thịnh Vượng

2. BHBS – Tai Nạn Toàn Diện

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi BH: TTTBVV được chi trả tối đa 100% STBH/ năm. Bỏng độ 3 do tai nạn và tử vong do tai nạn được chi trả 100% STBH. Tử vong do tai nạn trong các ngày nghỉ lễ, tết tại VN ; sử dụng phương tiện GT công cộng được chi trả 200% STBH. Tử vong do tai nạn máy bay được chi trả 300% STBH.

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia: 6 – 59 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc HĐ: 65 tuổi
 • Thời hạn BH: 6 – 20 năm

3. BH Tử kỳ Bổ Sung

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Tử vong trong thời hạn BH: Khách hàng được chi trả 100% STBH
 • TTTBVV: Trong thời hạn BH, khách hàng được chi trả 100% STBH

+ Điều kiện bổ sung:

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 59 tuổi
 • STBH: Tối thiểu: 50 triệu đồng . Tối đa: 500% Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính
 • Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý, tháng

4. Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo BS

+ Quyền lợi khách hàng:

 • Quyền lợi BH: Nếu NĐBH chẳng may mắc phải một trong những Bệnh hiểm nghèo được quy định trong danh sách Bệnh hiểm nghèo của Sun Life trong Thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả ngay 100% STBH để hỗ trợ tài chính cho khách hàng trong quá trình điều trị bệnh.
 • Được hưởng quyền lợi tới 41 bệnh hiểm nghèo

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 59 tuổi
 • STBH: Tối thiểu: 50 triệu đồng . Tối đa: 200% STBH của sản phẩm chính, lên đến 04 tỷ đồng
 • Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý, tháng

5. Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

+ Quyền lợi Khách hàng:

 • Bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em. Tất cả thành viên trong gia đình có thể tham gia cùng một hợp đồng
 • Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện: Nếu khách hàng phải nằm viện điều trị, Sun Life sẽ thanh toán 100% STBH cho mỗi ngày nằm viện. Số ngày chi trả tối đa cho quyền lợi này là 120 ngày/năm hợp đồng và 1000 ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm.
 • Quyền lợi Hỗ trợ chi phí điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt: Nếu khách hàng phải nằm viện điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt, Sun Life sẽ thanh toán 200% Số tiền bảo hiểm cho mỗi Ngày điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt. Số ngày chi trả tối đa cho quyền lợi này là 45 ngày/năm hợp đồng và 400 ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm.
 • Quyền lợi Hỗ trợ chi phí phẫu thuật: Trong trường hợp khách hàng phải phẫu thuật để điều trị bệnh, Sun Life sẽ thanh toán 500% STBH cho một lần phẫu thuật. Số tiền chi trả tối đa cho quyền lợi này là 05 lần/năm hợp đồng và 50 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm.
 • Thủ tục thanh toán quyền lợi nhanh chóng, đơn giản

+ Điều kiện tham gia:

 • Tuổi tham gia: 1 – 59 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc BH: 65 tuổi
 • Thời hạn BH: 6 – 30 năm
 • STBH: 100,000 VND – 1,000,000 VND  (không quá 0.2% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính)

IV- Hưu Trí Sun Life

 • Ưu đãi về thuế
 • Thu nhập bổ sung khi nghỉ hưu
 • Đầu tư bền vững và an toàn
 • Đóng góp linh hoạt
 • Quyền lợi BH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY